Dýchejme čistý vzduch! - přejít na úvod
Domácnosti
byty, domy, haly
Firmy
úřady, kanceláře
Školy
jídelny, učebny
Veřejné prostory
kina, divadla, obchodní centra, sály, haly, sportoviště
Restaurace
hotely, sály

Dobré větrání je nezbytnost

Jak dosáhnout optimální ventilace interiérů?

Abychom mohli správně větrat, musíme mít možnost nečistotu vzduchu měřit.
K tomu jsou určená speciální čidla kvality vzduchu. V porovnání s ventilací řízenou pouze na základě času splňují ventilační systémy řízené čidly kvality vzduchu zdánlivě protichůdné požadavky: při udržení dobré kvality vzduchu zároveň minimalizují spotřebu energie. Čidla kvality vzduchu lze samozřejmě použít i při normálním větrání okny.

Jak se měří vydýchanost vzduchu?

Všude tam, kde jsou hlavním zdrojem znečištění lidé, je vhodným indikátorem kvality vnitřního vzduchu koncentrace oxidu uhličitého, který vylučujeme z těla při výdechu. Bez odpovídající ventilace se oxid uhličitý v uzavřených prostorách hromadí a nárůst je tím větší, čím více lidí se v místnosti nachází.

Koncentrace CO2 se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách „ppm“ neboli počet jednotek v milionu. Vnitřní vzduch se považuje za čistý, pokud úroveň CO2 nepřevýší 1000 ppm. Jeho zvýšená koncentrace v rozmezí 1000 – 2000 ppm způsobuje únavu a malátnost, hodnoty nad tuto úroveň negativně ovlivňují naši pozornost i výkonnost a mohou mít za následek i pocit nevolnosti. S rostoucí koncentrací tohoto plynu ve vzduchu totiž roste i koncentrace dalších znečišťujících látek, jako jsou různé bakterie, zápachy, čpavek a těkavé organické látky.

Hlavní metody měření kvality vzduchu

Pro měření koncentrace CO2 ve vzduchu se využívá nejčastěji dvou metod: infračervené absorpční metody (tzv. metoda NDIR – zkratka z angličtiny - Non-Dispersive InfraRed) a elektrochemického principu. Čidla NDIR jsou obecně přesnější, dlouhodoběji stabilnější, měří koncentraci již od nulové hodnoty, ale jejich nevýhodou je o něco vyšší cena. Elektrochemická čidla jsou naopak levnější, ale vykazují nižší životností i přesnost. Stárnutí čidla je ale vyrovnáváno jeho automatickou rekalibrací, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů čidla.

Doporučené hodnoty ventilace

Hodnoty ventilace se měří objemem přísunu čerstvého vzduchu za určité časové období. Podle americké asociace ASHRAE, jejíž standardy jsou mezinárodně uznávané, by člověk měl mít k dispozici dvacet pět kubických metrů čerstvého vzduchu za hodinu. České normy jsou přísnější: například restaurace by měly svým hostům zajistit tento takzvaný ventilační poměr ve výši 60 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. V praxi se ovšem tyto hodnoty často nedodržují.

Jak tedy větrat?

Současné technologie dovolují snadno a relativně levně trvale měřit koncentraci CO2 ve vzduchu a na základě získaných hodnot pak řídit ventilační systémy tak, aby byla zajištěna dobrá kvalita vzduchu a současně se minimalizovala energetická náročnost ventilace. Ventilační systémy DCV (Demand Control Ventilation) neustále automaticky přenastavují výkon ventilace v závislosti na počtu lidí, kteří se nacházejí ve větraném prostoru, čímž se zajišťuje optimální kvalita vzduchu a zároveň hospodárnost ventilace.

Jaké další hodnoty určují kvalitu vzduchu?

Pomocí čidel lze měřit i úroveň oxidu uhelnatého, koncentraci cigaretového kouře nebo těkavých organických látek, jako jsou například kuchyňské výpary či hnijící látky organického původu. Důležitou hodnotou, kterou je vhodné monitorovat tam, kde se pohybují lidé postižení alergií, je i vlhkost vzduchu. Čidla umožňují sledovat hodnoty v určitém časovém úseku a sledovat úroveň znečištění během dne i v noci.

Měření kvality vzduchu i pro vyšší efektivitu podnikání

Měření kvality vzduchu a následná regulace ventilace nejsou důležité jen v domácnostech nebo veřejných prostorech, ale například i v potravinářském provozu, ve velkochovech hospodářských zvířat, v pěstírnách zeleniny, hub a podobně. Udržování koncentrace CO2 na optimální úrovni výrazně podporuje efektivitu těchto provozů.


zdroj: Protronix

zpět na všechny články

Naše produkty

Přejít do e-shopu >>