Dýchejme čistý vzduch! - přejít na úvod
Domácnosti
byty, domy, haly
Firmy
úřady, kanceláře
Školy
jídelny, učebny
Veřejné prostory
kina, divadla, obchodní centra, sály, haly, sportoviště
Restaurace
hotely, sály

Čistý vzduch v učebnách je znak kvalitního školského zařízení

Přirozené větrání ve školách nezajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu ve školách. To je výsledek více než deseti zahraničních studií a měření kvality vnitřního prostředí škol a školských zařízení z Německa a Rakouska, které proběhly v letech 1998-2007. Informuje o tom příručka Státního fondu životního prostředí ČR Nucené větrání s možností rekuperace odpadního tepla v objektech pro vzdělávání. Ve stu sledovaných škol naměřili značně zvýšené hodnoty škodlivin ve vzduchu. Studie došly k závěru, že přirozené větrání nezajišťuje žákům předepsaný přísun čerstvého vzduchu. Přitom jiná studie, rovněž uváděná v příručce, ukázala, že dostatečný přívod čerstvého vzduchu zvýšil výkonnost žáků ve srovnání se skupinou, která pracovala v běžném prostředí, o 3-35%.

Nedostatečná ventilace je o to pravděpodobnější, pokud škola prošla stavebními úpravami jako je třeba výměna oken, které stavbu tepelně utěsnily, ale také izolovaly od venkovního prostředí.

Školy by měly zajistit dostatečnou výměnu vzduchu systémem nuceného větrání, tedy ventilací. V příručce najde vedení škol přehledné zpracování této problematiky včetně legislativy, studií proveditelnosti a příkladů dobré praxe.

Pokud školy zahrnou při zhodnocování návratnosti i zvýšení produktivity výuky, "je instalace nuceného větrání ekonomicky velmi zajímavá, neboť doba návratnosti investice je menší než 3 roky," píše se v příručce.

zpět na všechny články

Naše produkty

Přejít do e-shopu >>