Dýchejme čistý vzduch! - přejít na úvod
Domácnosti
byty, domy, haly
Firmy
úřady, kanceláře
Školy
jídelny, učebny
Veřejné prostory
kina, divadla, obchodní centra, sály, haly, sportoviště
Restaurace
hotely, sály

Pracujete ve zdravém prostředí?

Regulace kvality vzduchu v místnosti je předpokladem nejen pro vysoký pracovní výkon zaměstnanců, ale i pro energeticky optimalizovaný provoz zařízení upravujících parametry vzduchu.

Zdroje znečištění

Materiály budov, nábytek, spalování plynů pro vytápění a vaření, kouření, čistící prostředky,...

Nejefektivnější metoda pro udržení kvality vzduchu na přijatelné úrovni je odpovídající ventilace. Problémem je, jak se vyhnout plýtvání energie při zbytečném větrání budov. Řešením je řízení ventilace buď v závislosti na čase, nebo na základě měření znečištění vzduchu.

Základem je detekce znečištění vnitřního vzduchu

Čidla CO2, která měří zejména obsah oxidu uhličitého ve vzduchu, nedetekují běžné znečištění vzduchu. Kde se můžou vyskytovat další zdroje znečištění vzduchu, je vhodné použít čidla znečištění vzduchu, která jsou citlivá na různé plyny znečišťující vzduch. V těchto případech je nedostatečné řídit ventilaci jen na základě hodnot koncentrace CO2. V porovnání s ventilačními systémy řízenými pouze na základě času, ventilační systémy řízené pomocí čidla kvality vzduchu mohou význammně redukovat spotřebu energie.

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je bezbarvý, toxický plyn bez zápachu, vytváří se zejména při nedokonalém spalování. Vystavení člověka vysokým koncentracím může být velmi nebezpečné. Symptomy při nízkých koncentracích jsou bolení hlavy, únava, nevolnost apod. Tyto příznaky jsou nezřídka pozorovány při koncentracích pod 25ppm. Ve většině budov je koncentrace oxidu uhelnatého pod 5ppm. Koncentrace nad 5ppm obvykle indikují přítomnost produktů nedokonalého spalování. Zdroji oxidu uhelnatého jsou nejčastěji kouření a provoz motorových vozidel.

Formaldehydy

Formaldehyd je bezbarvý plyn s pronikavým zápachem. Nejčastějšími zdroji jsou bytové materiály, zvláště ty nové. Koberce či nábytek obsahují lepidla s formaldehydem. Pomalé uvolňování  pak způsobuje zhoršenou kvalitu vzduchu. Koncentrace formaldehydu ve vzduchu závisí na vnitřních zdrojích a jejich stáří, na teplotě a vlhkosti. Formaldehyd je známé dráždidlo. Symptomy zvýšené koncentrace formaldehydu jsou bolení hlavy, škrábání v krku, únava, závrať, ztížené dýchání a pálení očí apod.

Prchlavé organické látky

Existuje mnoho chemikálií syntetických a přírodních, které se nazývají  prchlavé organické směsi označované zkratkou VOC (Volatile Organic Compounds). V budovách je velké množství zdrojů těchto chemických látek jako například plasty, různé chemické čistící prostředky, leštěnky, nábytek, stavební materiály, cigaretový kouř a další. Většina těchto chemikálií způsobuje dráždění při dostatečně vysoké koncentraci.

 

zpět na všechny články

Naše produkty

Přejít do e-shopu >>