Dýchejme čistý vzduch! - přejít na úvod
Domácnosti
byty, domy, haly
Firmy
úřady, kanceláře
Školy
jídelny, učebny
Veřejné prostory
kina, divadla, obchodní centra, sály, haly, sportoviště
Restaurace
hotely, sály

Jak zajistit správné větrání v kancelářích?

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého je bohužel běžná ve většině kanceláří, přestože prokazatelně způsobuje únavu, malátnost a snížení soustředění i pracovní výkonnosti. Čím dál naléhavěji na to upozorňují odborníci.

Je tedy víc než namístě co nejrychleji zlepšit úroveň ventilace v těchto prostorech. Ve většině případů přirozená ventilace okny nestačí a je nutné zavést řízený systém větrání. Ventilace by ale měla reagovat na skutečný stav vnitřního vzduchu, jinak je nehospodárná, nebo naopak neúčinná. Jak se ale vyhnout tomu, aby se nevětralo zbytečně nebo naopak málo.

Řešením je Multizone systém ventilace VaV

Jedná se systém ventilace vnitřních prostorů v tzv. multizone režimu pomocí VaV řízení, což je označení systému akronymem VaV z anglických slov Variableair Volume, tedy se jedná o systém s proměnným množstvím vyměňovaného vzduchu.

V budově je nainstalován systém ventilace se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu pomocí protiproudého rekuperátoru.  Systém je regulován na konstantní tlak na centrálním přívodu do jednotlivých kanceláří.  V každé kanceláři je nainstalováno jedno čidlo oxidu uhličitého–CO2a přívodní a odvodní vzduchotechnická klapka se servopohonem. Každé čidlo CO2 je vybaveno reléovým výstupem a možností nastavení rozhodovací úrovně koncentrace CO2, nad kterou spíná výstupní relé. 

Pokud je kancelář prázdná a je ventilace prostoru na minimální úrovni dané nastavením dorazu klapky v zavřené poloze. Pokud přijdou do kanceláře lidé, začne stoupat koncentrace CO2, rychlost stoupání je dána počtem přítomných lidí. Pokud koncentrace přestoupí nastavenou úroveň na čidloe CO2 (nastaveno hodnota 800ppm ) pak sepne výstupní relé a otevře se přívodní a odvodní klapka do dané obsazené kanceláře a začne se tak prostor ventilovat.  Otevřením přívodní klapky poklesne tlak v přívodním potrubí a řídící elektronika jednotky pak zvýší vzduchový výkon, protože reguluje na konstantní tlak na přívodu, ten otevřením klapky v některé kanceláři poklesl. V okamžiku, kdy lidé opustí danou kancelář nebo se vyvětrá (koncentrace CO2 poklesne pod nastavený limit ) tak čidlo CO2 rozepne výstupní relé a  dojde opět k zavření přívodní a odvodní klaky. Tím dojde k nárůstu tlaku v přívodním potrubí a řídící elektronika opět sníží vzduchový výkon regulací na konstantní tlak v přívodním potrubí.  Tím je systém automaticky řízen počtem lidí ve vnitřních prostorech.  Pokud není nikdo přítomen tak systém běží na minimálním výkonem a navíc je řízen týdenním programem nastaveným dle obvyklého využití kancelářských prostor.

Příklad řešení ventilace se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu v kancelářské budově.
Fotogalerie

zpět na všechny články

Naše produkty

Přejít do e-shopu >>